Žiacky časopis Šťastenko pomáha deťom i zvieratám

Kategória:

„Náš časopis Šťastenko sa na našej škole začal vydávať asi pred 7 rokmi. Na začiatku ho vytvárali učitelia z vlastnej tvorby žiakov, dnes ho skoro bezvýhradne tvoria žiaci, ktorí sú usmerňovaní pani učiteľkou. No a práve pri práci na decembrovom čísle v roku 2013 pani učiteľke napadlo, že by sa vyzbierané peniaze mohli dať na nejakú dobrú vec a vzhľadom na to, že v tej dobe len nedávno zomrela jednému nášmu spolužiakovi mama a zostali mu už len súrodenci. Všetci sme chceli nejakým spôsobom pomôcť. Najprv sa konala zbierka po celej škole a hneď na to sme sa aj my, autori Šťastenka dali na to, aby výťažok z tohoto čísla išiel na pomoc tomuto osirenému spolužiakovi. Celá suma bola spolu s vyzbieranými dotáciami od študentov a učiteľov predaná do rúk starostu v obci, kde náš spolužiak žije. Peniaze sa budú počas rokov využívať na pomoc s ich účtami alebo na zakúpenie konkrétnych pomôcok na štúdium. Avšak týmto sa to nekončí. Len nedávno sme zistili, že u nás v meste sa nachádza útulok pre zatúlané alebo odvrhnuté zvieratá. A tak sme sa všetci zhodli na tom, že je to skvelý nápad, chýbalo už len oboznámiť s ním pani učiteľku. Keď sa to dozvedela, tak zdieľala naše nadšenie a tak sme sa vrhli do práce. A nový časopis bol na svete. Týmto to ešte stále neskončilo! Keď sa naši žiaci dozvedeli o útulku a našej výpomoci, aj oni chceli priložiť ruku k dielu, doslova. A tak sa začala organizovať malá skupinka žiakov, ktorá neskôr prerástla do väčšej. Začali sa pripravovať na to, že už teraz, na konci školského roka, môžu navštíviť tento útulok a budú sa snažiť všetkými možnými spôsobmi pomáhať, hoci by to bolo len obyčajné venčenie, či pohladenie. Sami sme boli milo prekvapení z tejto ochoty mladších žiakov. Týmto spôsobom sa aspoň zaručí to, že deti nebudú sedieť celé prázdniny pred počítačom a televíziou ale budú pomáhať zvieratkám.Taktiež dúfame, že sa z podobného využitia peňažného výťažku nášho časopisu stane tradícia a že aj v budúcnosti budú môcť žiaci našej školy pomôcť niekomu, kto tú pomoc potrebuje.”

 

List napísal Dávid Szomráki, v šk. roku 2013/2014 žiak 9. triedy, skutok vykonal kolektív detí, ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sídlisko P.O.Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany