Tretiak Denis duchaprítomne zavolal pomoc pre tetu, ktorá ho opatrovala

Kategória:

„Som Mária Valentová, 66-ročná dôchodkyňa, bytom v Abraháme. Píšem Vám preto, aby ste vedeli, akých múdrych, šikovných a hlavne odvážnych máte žiakov. Stala sa mi takáto vec, stále to mám pred sebou. A ešte dlho budem mať. Varovala som Deniska Gašhi, žiaka 3.C triedy . V noci sa mi Denisko prihováral a keďže som mu neodpovedala, na nič nereagovala, duchaprítomne zavolal z môjho mobilu pomoc. Týmto činom, keďže som diabetička, mi zachránil život. Aj záchranári, ktorí ma prebrali, prejavili obdiv nad konaním takého malého chlapca. Chcela som Vás poprosiť, aby ste Denisovi prejavili uznanie, nech je príkladom pre ostatné deti.”

List napísala Mária Valentová, dôchodkyňa, skutok vykonal Denis Gašhi, v šk. roku 2013/2014 žiak 3. triedy, ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava