Dievčatá pomohli 90-ročnej pani pred násilím

Kategória:

„V rámci etickej výchovy sa pravidelne zapájame do celoslovenskej detskej poroty a hlasujeme za ten NAJ…skutok. A 2 týždne po oboznámení sa s princípmi a obsahom ankety prídu deti za učiteľom, aby mu s dôverou rozpovedali svoj čerstvý DETSKÝ ČIN, ktorý je dôkazom odvahy, sily a krásy detského ducha. V jeden slnečný deň nám odpadla 6. hodina a keďže Tamarka čakala 2 hodiny na svoju sestru, vybrali sme sa spolu s ďalšou kamarátkou k nám domov. Prechádzali sme práve okolo rozostavaného domu, keď sme začuli spoza plota žalostný krik. To kričala 90-ročná pani a volala o pomoc, pretože ju fyzicky napadol a zbil jej dospelý syn. Prosila o pomoc svojho vnuka, aby zavolal políciu, no ten namiesto toho odišiel do krčmy a zamkol bráničku. Pristúpili sme k bráničke, cez plot nám pani podala kľúče, odomkli sme a vošli dnu. Pani ledva stála na nohách, točila sa jej hlava a hovorila, že nás vidí trojmo (mala poruchu videnia). Jej agresívny syn utiekol dovnútra a my, 3 kamarátky, sme sa strašne báli, že aj nám ten násilník niečo spraví. Tami zavolala mobilom políciu, ktorá prišla o 20 minút. Spolu s pani sme tam počkali, kým prídu. Chceli nás vypočúvať, ale nakoniec nás pustili a poďakovali nám.”

 

List napísal Peter Palaga, pedagóg, skutok vykonali Fajnorová Silvia, Hečková Kristína, Talajková Tamara, v šk. roku 2013/2014 žiačky 7. triedy, ZŠ Školská 257, Dunajská Lužná